skip to Main Content

Flowertrials 2020 afgelast vanwege Corona virus

De situatie met betrekking tot COVID-19 verandert elke dag, zelfs elk uur. De sector en de hele wereld worden telkens weer geconfronteerd met een nieuwe, veranderende realiteit die een continue aanpassing aan de meest recente ontwikkelingen vraagt. De afgelopen dagen heeft het FlowerTrials® bestuur de situatie op de voet gevolgd. In het kader van de huidige situatie in Europa en de rest van de wereld en de risico’s op het gebied van gezondheid en handel heeft het FlowerTrials® bestuur beslist om de vooraf aangekondigde deadline van 6 april niet te handhaven en het FlowerTrials® event in week 24 onmiddellijk te annuleren. Het bestuur is van mening dat het onder deze omstandigheden noch verantwoord, noch haalbaar of gepast is om door te gaan met de planning van een groot evenement in onze sector.

Ralph Koopman
commercieel directeur
E: [email protected]
M: +31-55334590