Skip to content

Uitnodiging Webinar Integrated Pest Management

Webinar op 1 februari over unieke samenwerking in de chrysantensector op het gebied van Integrated Pest Management (IPM)

 Op 1 februari organiseren de zes vermeerderingsbedrijven in de chrysantensector een webinar over hun samenwerking op het gebied van Integrated Pest Management (IPM). Tijdens dit webinar zal inzicht geven over de wijze van samenwerking, het gezamenlijk uitgevoerde onderzoek en de verkregen inzichten zullen worden gedeeld en toegelicht. Uiteraard zal er ook ruimte zijn voor vragen over zowel de samenwerking als het onderzoek.

Op 1 februari zal van 10.00-11.00 uur een Nederlandstalig webinar verzorgd worden. Aansluitend zal het webinar ook in het engels gegeven worden van 11.30-12.30 uur.

Geïnteresseerden kunnen zich vooraf registreren via bijgaande link:

Nederlandse webinar IPM

Engelstalige webinar IPM

In de afgelopen 4 jaar zijn de nodige proeven gedaan op de gezamenlijke proeflocatie in Kenia en zijn veel data verkregen. Aangetoond is dat er mogelijkheden zijn om met minder chemie de stekproductie in Afrika te realiseren, zodat de geproduceerde stekken probleemloos naar Nederland vervoerd kunnen worden. De wens tot een stekproductie 100% vrij van ziekten en plagen via IPM aanpak blijft vooralsnog een uitdaging. De stuurgroep heeft derhalve de intentie uitgesproken om de samenwerking te continueren en zich in te zetten voor het realiseren van het gestelde doel.